@InCollection{Kułyk:2004,
  author  = "P. Kułyk",
  title     = "Diagnostyka gospodarowania środkami trwałymi w gospodarstwach rolnych w Unii Europejskiej",
  pages     = "237--244",
  year      = "2004",
  booktitle = "Gospodarka w obliczu eurotransformacji, ISBN: 8389712008",
  editor    = "red. J. Stankiewicz",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}