@InCollection{Binek:2004,
  author  = "R. Binek and A. Ilciów",
  title     = "Programy pomocowe Unii Europejskiej a fundusze strukturalne",
  pages     = "347--359",
  year      = "2004",
  booktitle = "W kręgu historii, prawa i nauki o polityce : księga dedykowana pamięci Profesora Alberta Pawłowskiego; praca zbiorowa, ISBN: 8388327801",
  editor    = "pod red. Wiesława Hładkiewicza",
  publisher = "Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar"",
  address   = "Zielona Góra",
}