@InCollection{Szczęsna-Szeib:2004,
  author  = "A. Szczęsna-Szeib and M. D±browny",
  title     = "Dziecko "zamknięte" ("wycofane") na zajęciach socjoterapeutycznych - propozycje ćwiczeń",
  pages     = "158--161",
  year      = "2004",
  booktitle = "Terapia pedagogiczna : Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć, ISBN: 8373083596",
  editor    = "red. Ewa Małgorzata Skorek",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza "Impuls"",
  address   = "Kraków",
  volume    = "2",
}