@InCollection{Wyrwa:2004,
  author  = "J. Wyrwa and J. Jędrzejczak-Gas",
  title     = "Edukacja globalna",
  pages     = "51--55",
  year      = "2004",
  booktitle = "Edukacja globalna i regionalna - jej rozwój i instytucjonalizacja=Global and Regional Education - its Development and Institutonalization, ISBN: 838832781X",
  editor    = "red. Daniel Fic",
  publisher = "Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar"",
  address   = "Zielona Góra",
}