@InCollection{Koæwin:2004,
  author  = "L. Koæwin",
  title     = "Edukacja osób czynnych zawodowo w warunkach globalizacji gospodarki - cele, funkcje i metody",
  pages     = "33--44",
  year      = "2004",
  booktitle = "Edukacja i nauka w społeczeństwie informacyjnym, ISBN: 8388327828",
  editor    = "red. Daniel Fic",
  publisher = "Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar"",
  address   = "Zielona Góra",
}