@InCollection{Binek:2004,
  author  = "Z. Binek and M. Dalecka-Zaborowska",
  title     = "Edukacja społeczeństwa w zakresie wspólnej waluty - euro",
  pages     = "211--218",
  year      = "2004",
  booktitle = "Edukacja i nauka w społeczeństwie informacyjnym, ISBN: 8388327828",
  editor    = "red. Daniel Fic",
  publisher = "Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar"",
  address   = "Zielona Góra",
}