@InCollection{Gajewska:2004,
  author  = "G. Gajewska",
  title     = "Wsparcie społeczne dzieci i młodzieży gimnazjalnej oraz wychowanków świetlic socjoterapeutycznych i domów dziecka",
  pages     = "123--140",
  year      = "2004",
  booktitle = "Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i w środowisku lokalnym, ISBN: 837096513X",
  editor    = "pod red. Marii Deptuły",
  publisher = "Wydaw. Akademii Bydgoskiej",
  address   = "Bydgoszcz",
}