@InCollection{Pasterniak-Kobyłecka:2004,
  author  = "E. Pasterniak-Kobyłecka and G. Kobyłecki",
  title     = "Przykłady zintegrowanych zadań szkolnych w eudacji informatycznej uczniów gimnazjum (klasa I)",
  pages     = "55--67",
  year      = "2004",
  booktitle = "Konstruowanie autorskich programów kształcenia stymulujacych i wspierających rozwój nowoczesnej szkoły : praca zbiorowa, ISBN: 83862734X",
  editor    = "pod red. Janusza Gniteckiego",
  publisher = "Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogiczne Oddział w Poznaniu",
  address   = "Poznań",
  series    = "Problemy Rozwoju Edukacji : nr 23",
}