@InCollection{Korbicz:2004,
  author    = "J. Korbicz",
  title     = "Projektowanie komputerowych systemów diagnostycznych",
  pages     = "453--474",
  year      = "2004",
  booktitle = "Inżynieria diagnostyki maszyn, ISBN: 8372044147",
  editor    = "red. B. Żółtowski, Cz. Cempel",
  publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji PIB",
  address   = "Radom",
  series    = "Biblioteka Problemów Eksploatacji",
}