@InCollection{Janiszewska-Nieścioruk:2004,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title     = "Oligofrenopedagogika",
  pages     = "821--824",
  year      = "2004",
  booktitle = "Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : T. 3: M - O, ISBN: 8389501244",
  publisher = "Wydaw. Akademickie "Żak"",
  address   = "Warszawa",
}