@InCollection{Korbicz:2003,
  author    = "J. Korbicz",
  title     = "Neuronowe sieci, sieci neuropodobne",
  pages     = "480--481",
  year      = "2003",
  booktitle = "Wielka Encyklopedia PWN, ISBN: 8301138289(01)",
  publisher = "Wydaw. Naukowe PWN SA",
  address   = "Warszawa",
  volume    = "T. 18",
}