@InCollection{Bryś:2005,
  author  = "G. Bryś and M. Kłapoć and B. Nowogońska",
  title     = "Techniczne aspekty renowacji pałacu w Żaganiu",
  pages     = "33--41",
  year      = "2005",
  booktitle = "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1, ISBN: 8389712482",
  editor    = "red. Tadeusz Biliński",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}