@InCollection{Chrzanowski:2005,
  author    = "A. Chrzanowski and G. Bryś",
  title     = "Kondycja zabytkowych budowli małej architektury na przykładzie kapliczki przykościelnej w Leśniowie Wielkim",
  pages     = "43--51",
  year      = "2005",
  booktitle = "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1, ISBN: 8389712482",
  editor    = "red. Tadeusz Biliński",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}