@InCollection{Eckert:2005,
  author  = "W. Eckert",
  title     = "Rewitalizacja Starego Miasta w Krośnie Odrzańskim : szanse - możliwości - potrzeby",
  pages     = "101--110",
  year      = "2005",
  booktitle = "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1, ISBN: 8389712482",
  editor    = "red. Tadeusz Biliński",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}