@InCollection{Gontaszewska-Piekarz:2005,
  author    = "A. Gontaszewska-Piekarz and M. Kasprzak",
  title     = "Kamienne kościoły południowych okolic Zielonej Góry",
  pages     = "143--154",
  year      = "2005",
  booktitle = "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1, ISBN: 8389712482",
  editor    = "red. Tadeusz Biliński",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}