@InCollection{Grzegorzewska:2004,
  author  = "I. Grzegorzewska",
  title     = "Psychologiczne aspekty kształcenia nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej",
  pages     = "279--288",
  year      = "2004",
  booktitle = "Historyczne i współczesne konteksty kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji, ISBN: 8391725650",
  editor    = "pod red. Wiesławy Leżańskiej",
  publisher = "Wyższa Szkoła Informatyki",
  address   = "Łódż",
}