@InCollection{Ochonczenko:2005,
  author    = "H. Ochonczenko",
  title     = "Agenda 22 - szansą na przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób niepełnosprawnych",
  pages     = "71--78",
  year      = "2005",
  booktitle = "Niepełnosprawni, osieroceni, niedostosowani : problemy profilaktyki i wsparcia we współczesnej pedagogice: praca zbiorowa, ISBN: 8391203166",
  editor    = "pod red. Izabelli Fornalik",
  publisher = "Kolegium Karkonoskie",
  address   = "Jelenia Góra",
}