@InCollection{Gramacki:2005,
  author    = "A. Gramacki and J. Gramacki",
  title     = "Techniki tworzenia aplikacji internetowych dla bazy danych Oracle",
  pages     = "317--328",
  year      = "2005",
  booktitle = "Bazy danych - modele, technologie, narzędzia : analiza danych i wybrane zastosowania, ISBN: 8320615720",
  publisher = "Wydaw. Komunikacji i Łączności",
  address   = "Warszawa",
}