@InCollection{Janiszewska-Nieścioruk:2005,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title     = "Jakość opieki logopedycznej wyznacznikiem normalizacji sytuacji edukacyjnej dzieci z niepełnosprawnością",
  pages     = "199--204",
  year      = "2005",
  booktitle = "Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych, ISBN: 8372993920",
  editor    = "red. Cz. Kossakowski, A. Krauze",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego",
  address   = "Olsztyn",
  series    = "Dyskursy Pedagogiki Specjalnej : T. 4",
}