@InCollection{Ciupik:2005,
  author  = "L. Ciupik and A. Kierzkowska and J. Pieniążek and D. Zarzycki",
  title     = "Znaczenie blaszki granicznej w stabilizacji międzytrzonowej",
  pages     = "55--65",
  year      = "2005",
  booktitle = "Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, ISBN: 839157220X",
  editor    = "red. L. F. Ciupik, D. Zarzycki",
  publisher = "Polska Grupa DERO - Stowarzyszenie Studiów i Badań Kręgosłupa",
  address   = "Zielona Góra",
}