@InCollection{Krasicka-Cydzik:2005,
  author  = "E. Krasicka-Cydzik and I. Głazowska",
  title     = "Elektrochemiczna metoda formowania bioaktywnych warstw na tytanie i jego stopach",
  pages     = "115--121",
  year      = "2005",
  booktitle = "Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, ISBN: 839157220X",
  editor    = "red. L. F. Ciupik, D. Zarzycki",
  publisher = "Polska Grupa DERO - Stowarzyszenie Studiów i Badań Kręgosłupa",
  address   = "Zielona Góra",
}