@InCollection{Korbicz:2005,
  author    = "J. Korbicz",
  title     = "Metody obliczeń inteligentnych w diagnostyce procesów",
  pages     = "63--75",
  year      = "2005",
  booktitle = "Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania : Mielno 2005, ISBN: 8373650830",
  publisher = "Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej",
  address   = "Koszalin",
}