@InCollection{Łuczyk:2004,
  author  = "M. Łuczyk",
  title     = "Ukazania na perceptora v strukture bezličnyh predloľenij tipa "pod krovat'u zavozilos'"",
  pages     = "63--68",
  year      = "2004",
  booktitle = "Ze studiów nad językami i literaturami wschodniosłowiańskimi, ISBN: 8389712601",
  editor    = "red. nau. Bzyli Tichoniuk, Włodzimierz Wilczyński",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}