@InCollection{Grochowska:2005,
  author  = "E. Grochowska and A. Matysiak",
  title     = "Zespolona belka rozprężana w ujęciu badań doświadczalnych, teoretycznym i numerycznym",
  pages     = "109--121",
  year      = "2005",
  booktitle = "Konstrukcje zespolone, ISBN: 8389712776",
  editor    = "red. T. Biliński",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  volume    = "T. 7",
}