@InCollection{Płuciennik-Koropczuk:2005,
  author  = "E. Płuciennik and M. Szustakowski",
  title     = "Obieg fosforu w układzie woda - rośliny wodne - osady denne w jeziorze Sławskim",
  pages     = "219--225",
  year      = "2005",
  booktitle = "II Kongres Inżynierii Środowiska, ISBN: 8389293161",
  editor    = "red. L. Pawłowski, M. Dudzińska, A. Pawłowski",
  publisher = "Wydaw. Drukarnia LIBERO DUO s.c.",
  address   = "Lublin",
  series    = "Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN : nr 33",
  volume    = "T. 2",
}