@InCollection{Mianowska:2005,
  author  = "E. Mianowska",
  title     = "Społeczne uczestnictwo młodzieży. Empiryczna weryfikacja modelu",
  pages     = "32--55",
  year      = "2005",
  booktitle = "Społeczne uczestnictwo młodzieży średniego miasta, ISBN: 8389501392",
  editor    = "red. nauk Edward Hajduk, Paweł Karpińczyk",
  publisher = "Wydaw. Akademickie "Żak"",
  address   = "Warszawa",
}