@InCollection{Kłos:2006,
  author  = "S. Kłos and J. Patalas-Maliszewska and W. Woźniak",
  title     = "Metoda oceny efektywności wdrożenia systemu ERP w przedsiębiorstwie produkcyjnym na podstawie wskaźników produktywności",
  pages     = "655--662",
  year      = "2006",
  booktitle = "Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1 : zbiór prac, ISBN: 8387982717",
  editor    = "red. R. Knosala",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją",
  address   = "Opole",
}