@InCollection{Janiszewska-Nieścioruk:2005,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title     = "Aktulna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną",
  pages     = "211--223",
  year      = "2005",
  booktitle = "Sfery życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ISBN: 8373085661",
  editor    = "pod red. nauk. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk",
  publisher = "Oficyna Wydaw. "Impuls"",
  address   = "Kraków",
}