@InCollection{Jasiński:2004,
  author    = "W. Jasiński and C. Madryas and W. Rowińska and A. Wysokowski",
  title     = "Metodyka badań przewodów kanalizacyjnych stosowanych w budownictwie komunikacyjnym w świetle obowiązującej legislacji",
  pages     = "167--176",
  year      = "2004",
  booktitle = "Badania materiałów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, ISBN: 8371251211",
  editor    = "red. M. Kamiński, A. Kmita, A. Łodo, J. Michałek",
  publisher = "Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne",
  address   = "Wrocław",
}