@InCollection{Bryś:2006,
  author  = "G. Bryś and M. Kłapoć",
  title     = "Możliwości adaptacji nieużytkowanych obiektów sakralnych na przykładzie kościoła ewangelickiego w Letnicy",
  pages     = "55--60",
  year      = "2006",
  booktitle = "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2, ISBN: 8374810130",
  editor    = "red. T. Biliński",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}