@InCollection{Eckert:2006,
  author  = "W. Eckert",
  title     = "Kształt przestrzenny starego miasta w Zielonej Górze - potrzeba zachowania czy konieczność modernizacji",
  pages     = "97--106",
  year      = "2006",
  booktitle = "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2, ISBN: 8374810130",
  editor    = "red. T. Biliński",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}