@InCollection{Maliszewski:2006,
  author    = "A. Maliszewski and B. Nowogońska",
  title     = "Architektoniczno-budowlane problemy adaptacji pałacu w Mirocinie Górnym na ośrodek rehabilitacyjny",
  pages     = "315--326",
  year      = "2006",
  booktitle = "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2, ISBN: 8374810130",
  editor    = "red. T. Biliński",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}