@InCollection{Ilciów:2005,
  author  = "A. Ilciów and W. Hładkiewicz",
  title     = "Metodologia nauki o polityce. W poszukiwaniu tożsamości dyscypliny",
  pages     = "523--531",
  year      = "2005",
  booktitle = "Z dziejów polskiej służby dyplomatycznej i konsularnej : Księga upamiętniająca życie i dzieło Jana Nowaka-Jeziorańskiego (1914-2005), ISBN: 8388784234",
  editor    = "red. Janusz Faryś, Marek Szczerbiński",
  publisher = "Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp.",
  address   = "Gorzów Wlkp.",
}