@InCollection{Gramacki:2006,
  author    = "J. Gramacki and A. Gramacki",
  title     = "Złączenia wewnętrzne w bazach danych",
  pages     = "225--236",
  year      = "2006",
  booktitle = "Bazy danych - struktury, algorytmy, metody : architektura, metody formalne i eksploracja danych, ISBN: 8320616115",
  editor    = "red. S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek",
  publisher = "Wydaw. Komunikacji i Łączności",
  address   = "Warszawa",
}