@InCollection{Bryś:1995,
  author  = "G. Bryś",
  title     = "Drewno",
  pages     = "129--149",
  year      = "1995",
  booktitle = "Materiały konstrukcyjne i ich własności użytkowe : materiały dydaktyczne",
  editor    = "red. E. Krasicka-Cydzik",
  publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej",
  address   = "Zielona Góra",
}