@InCollection{Kliński:2006,
  author    = "M. Kliński and J. Korbicz",
  title     = "System profilowania ruchu w sieciach komputerowych - wykrywanie anomalii",
  pages     = "383--390",
  year      = "2006",
  booktitle = "Nowe technologie sieci komputerowych. T. 1, ISBN: 8320616107",
  editor    = "red. S. Węgrzyn, L. Znamirowski, T. Czachórski, S. Kozielski",
  publisher = "Wydaw. Komunikacji i Łączności",
  address   = "Warszawa",
}