@InCollection{Gajewska:2006,
  author  = "G. Gajewska",
  title     = "Pedagogiczne wspomaganie rodziny elementem wychowawczego i profilaktycznego programu szkoły. Diagnoza środowiska rodzinnego",
  pages     = "46--65",
  year      = "2006",
  booktitle = "Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i w praktyce pedagogicznej, ISBN: 8370965717",
  editor    = "pod red. Marii Deptuły",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego",
  address   = "Bydgoszcz",
}