@InCollection{Miłkowska:2006,
  author  = "G. Miłkowska",
  title     = "Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży a profilaktyka szkolna",
  pages     = "302--317",
  year      = "2006",
  booktitle = "Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i w praktyce pedagogicznej, ISBN: 8370965717",
  editor    = "pod red. Marii Deptuły",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego",
  address   = "Bydgoszcz",
}