@InCollection{Eckert:2006,
  author  = "W. Eckert",
  title     = "Rewitalizacja starego miasta w Kostrzynie nad Odrą. Modele - potrzeby - możliwości",
  pages     = "371--373",
  year      = "2006",
  booktitle = "Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennej XXI wieku, ISBN: 836043204X",
  editor    = "red. W. Czarnecki",
  publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku",
  address   = "Białystok",
}