@InCollection{Góralewska-Słońska:2006,
  author  = "A. Góralewska-Słońska",
  title     = "Wybrane czynniki wpływające na strukturę funkcji kierowania - rys teoretyczny, będący podstawą poszukiwań wyznaczników kierowania placówkami edukacyjnymi",
  pages     = "245--257",
  year      = "2006",
  booktitle = "Wpływ edukacji na rozwój społeczno-ekonomiczny w warunkach globalizacji, ISBN: 8374810368",
  editor    = "red. D. Fic",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}