@InCollection{Korbicz:2006,
  author    = "J. Korbicz",
  title     = "Obliczenia inteligentne w układach diagnostyki systemów dynamicznych",
  pages     = "209--224",
  year      = "2006",
  booktitle = "Współczesne techniki regulacji i pomiarów oraz metody sterowania : praca zbiorowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Skoczowskiemu, ISBN: 8374570199",
  publisher = "Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej",
  address   = "Szczecin",
}