@InCollection{Mikołajczak:2006,
  author    = "M. Mikołajczak",
  title     = ""Odwieczny ciemny lęk". U źródeł poetyckiej refleksji Zbigniewa Herberta",
  pages     = "131--143",
  year      = "2006",
  booktitle = "Przestrzenie lęku : lek w kulturze i sztuce XIX-XX wieku, ISBN: 8374670568",
  editor    = "pod red/. Dariusza Konrada Sikorskiego, Tadeusza Sucharskiego",
  publisher = "Wydaw. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej",
  address   = "Słupsk",
}