@InCollection{Romankiewicz:1974,
  author    = "F. Romankiewicz",
  title     = "Rafinowanie metali przez filtrowanie",
  pages     = "17--28",
  year      = "1974",
  booktitle = "Wybrane działy z metalurgii metali nieżelaznych : materiały do ćwiczeń",
  publisher = "Redakcja Wydaw. Politechniki Wrocławskiej",
  address   = "Wrocław",
}