@InCollection{Romankiewicz:2006,
  author    = "F. Romankiewicz and R. Romankiewicz",
  title     = "Wpływ modyfikacji na strukturę i morfologię przełomów siluminu AK9",
  pages     = "417--420",
  year      = "2006",
  booktitle = "Polska metalurgia w latach 2002-2006, ISBN: 8391015947",
  editor    = "red. K. Świątkowski",
  publisher = "Wydaw. Naukowe "Akapit"",
  address   = "Kraków",
}