@InCollection{Hładkiewicz:2006,
  author  = "W. Hładkiewicz and A. Ilciów",
  title     = "O znaczeniu pojęć w narracji politilogicznej",
  pages     = "499--505",
  year      = "2006",
  booktitle = "Z dziejów Rosji i Polski w XX wieku : księga dedykowana Profesorowi Richardowi Pipesowi, ISBN: 8388784331",
  editor    = "pod red. Henryka Kocója, Radosława Małka i Marka Szczerbińskiego",
  publisher = "Polskie Towarzystwo Historyczne",
  address   = "Gorzów Wlkp.",
}