@InCollection{Hawrysz:2006,
  author  = "M. Hawrysz",
  title     = "Językowe i kulturowe aspekty spraw o zniesłąwienie w swietle "Księgi wójtowskiej Opola"",
  pages     = "249--259",
  year      = "2006",
  booktitle = "Staropolszczyzna piękna i interesująca : zbiór studiów, ISBN: 8371332912",
  editor    = "pod red. Elżbiety koniusz i Stanisława Cygana",
  publisher = "Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej",
  address   = "Kielce",
  volume    = "T. 2",
}