@InCollection{Hładkiewicz:2006,
  author  = "W. Hładkiewicz and A. Ilciów",
  title     = "Współczesne paradygmaty badań w nauce o polityce. Wybrane przykłady",
  pages     = "509--514",
  year      = "2006",
  booktitle = "Na szachownicy dziejów i międzynarodowej polityki : księga dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu, ISBN: 8388784285",
  editor    = "aa, Henryka Kocója i Marka Szczerbińskiego",
  publisher = "Polskie Towarzystwo Historyczne",
  address   = "Gorzów Wlkp.",
}