@InCollection{Mutwil:2006,
  author  = "J. Mutwil and M. Michalski and R. Karpiak",
  title     = "Kształtowanie jakości powłok chromowych na grzejnikach firmy Zehnder - wpływ sposobu przygotowania powierzchni",
  pages     = "95--108",
  year      = "2006",
  booktitle = "Inżynieria produkcji : technologia, informacja, innowacja, ISBN: 8374810599",
  editor    = "red. J. Mutwil, J. Jakubowski",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}