@InCollection{Ruszczyńska:2006,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title     = "Obrazki moralnego doskonalenia się Zofii Klimańskiej",
  pages     = "31--37",
  year      = "2006",
  booktitle = "Kresowianki : krąg pisarek heroicznych, ISBN: 8322725183",
  editor    = "red. Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej",
  address   = "Lublin",
}