@InCollection{Krauze:2006,
  author    = "T. Krauze and P. Guzik and A. Wykrętowicz and J. Piskorski and J. Tarchalski and H. Wysocki",
  title     = "Ocena zmienności parametrów hemodynamicznych",
  pages     = "64--70",
  year      = "2006",
  booktitle = "Kardiografia impedancyjna : przewodnik dla lekarzy, ISBN: 8389861658",
  editor    = "pod red. J. Sieberta",
  publisher = "Via Medica",
  address   = "Gdańsk",
}